Kako ti možemo pomoći?

Site is offline. Click here for more info.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

 

OVI UVJETI KORIŠTENJA SU POSLJEDNJI PUT AŽURIRANI 23. ožujka 2016.

 

MOLIMO POMNO PROČITAJTE OVE UVJETE KORIŠTENJA. KORIŠTENJEM OVE APLIKACIJE ILI WEB STRANICE IZRAŽAVATE DA STE RAZUMJELI I PRIHVATILI OVE UVJETE. AKO NE PRIHVAĆATE OVE UVJETE, MOLIMO NEMOJTE KORISTITI OVU APLIKACIJU ILI WEB STRANICU.

 1. PRIHVAĆANJE

LETGO BV je nizozemsko društvo s ograničenom odgovornošću čija je adresa sjedišta Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands, (u daljnjem tekstu: „LETGO“) i pruža skup online resursa koji uključuju oglase i forume (zajedno poznate kao „Usluga“) putem web stranice http://www.letgo.hr i mobilne aplikacije platforme (zajedno poznate kao „Web stranica“).

 

LETGO je zabavan i jedinstven način za kupnju i prodaju rabljenih stvari u svom kvartu. Lako je, jednostavno i besplatno. Objavite stvari koje vam više nisu potrebne u manje od 30 sekundi i pretvorite ih u gotovinu. LetGo je brži i sigurniji nego ostali tradicionalni oglasnici. Imate nešto novca? Možete kupiti i pogledatii odlične oglase koje imaju vaši susjedi.

 

Web stranicu i Uslugu možete koristiti pod ovim Uvjetima korištenja (ovi „Uvjeti“). Za svrhu Uvjeta i kada god to bude uvjetovano kontekstom, izrazi „Vi“ i „Vaše“ će označavati bilo koju osobu koja se bude koristila Web stranicom ili Uslugom na bilo koji način, uključujući i osobe koje budu pregledavale Web stranicu i njen sadržaj, objavljivale komentare ili bilo kakav sadržaj ili odgovarale na bilo kakve oglase ili sadržaj na Web stranici. Korištenjem Usluge prihvaćate da ćete se pridržavati ovih Uvjeta. Nadalje, tijekom korištenja dijela Usluge prihvaćate da ćete se pridržavati bilo kakvih primjenjivih smjernica koje su objavljene za tu Uslugu, a koje su po slobodnoj procjeni LETGO-a podložne povremenim promjenama. Razumijete i prihvaćate da isključivo vi snosite odgovornost za povremeno ponovno čitanje ovih Uvjeta. U slučaju da imate primjedbu na bilo koji uvjet ili odredbu ovih Uvjeta kao i bilo kakvu uputu ili narednu promjenu navedenih te na bilo koji način postanete nezadovoljni LETGO-om ili Uslugom, vaša jedina mogućnost je odmah prekinuti uporabu LETGO-a. Ove Uvjete LETGO po svojoj slobodnoj procjeni može ažurirati u bilo kojem trenutku. LETGO vam ima pravo slati obavijesti o promjenama na Web stranici ili promjenama Uvjeta. LETGO vam ima pravo ustupiti prijevod ovih Uvjeta s engleskoga jezika na 6 ili više drugih jezika. Razumijete i prihvaćate da je bilo kakav prijevod ovih Uvjeta na druge jezike namijenjen isključivo vašoj ugodi i da je odnos između vas i LETGO-a uređen isključivo verzijom na engleskom jeziku. Nadalje, u slučaju bilo kakvoga neslaganja između Uvjeta na engleskome jeziku i bilo koje prevedene verzije bit će smatrana važećom verzija Uvjeta na engleskome jeziku.

 1. OPIS USLUGE I POLITIKE SADRŽAJA
 2. LETGO predstavlja sljedeću generaciju besplatnih online oglasa. Djelujemo kao mjesto koje omogućava našim korisnicima koji prihvaćaju ove Uvjete ponudu, prodaju i kupovinu proizvoda i usluga navedenih na Web stranici. Iako ste u mogućnosti provesti plaćanje i druge transakcije putem Web stranice koristeći se trgovačkim posrednicima poput PayPal-a, LETGO nije ni na koji način uključen u takve transakcije. Posljedično te kako je objašnjeno u ovim Uvjetima, ovime potvrđujete i prihvaćate da LETGO nije sudionik bilo kakvih transakcija takve vrste, nema nadzor nad bilo kojim elementom takvih transakcija i neće snositi nikakvu odgovornost prema bilo kojoj strani vezano za takve transakcije. Vaša uporaba Usluge i Web stranice je na isključivo vaš rizik i odgovornost.
 3. Razumijete da LETGO nije odgovoran za oglase, podatke iz imenika, poslovne navode i podatke, poruke među korisnicima, neograničeno uključujući i poruke elektroničke poruke ili čavrljanja poslana izvan domene LETGO-a ili putem drugih načina elektroničke komunikacije, bilo to putem Web stranice ili Web stranice treće strane (opisane u tekstu dolje), kao ni za ponude, komentare, objave korisnika, datoteke, slike, fotografije, audio i video zapise, poslovne navode/podatke i podatke iz imenika te bilo kakav drugi materijal kojemu je moguć pristup putem Web stranice i Usluge („Sadržaj“) te da postoji mogućnost da uporabom Web stranice i Usluge budete izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan, netočan, lažan ili na drugi način neodgovarajući. Priznajete i prihvaćate da vi snosite odgovornost i morate procijeniti i snositi sve rizike vezane za uporabu bilo kojega Sadržaja, da se ne možete oslanjati na navedeni Sadržaj, te da ni u kojem slučaju LETGO neće na bilo koji način snositi odgovornost za Sadržaj ili za bilo kakav gubitak ili bilo kakvu vrstu oštećenja koja nastane kao rezultat pregledavanja, uporabe ili čitanja bilo kojega Sadržaja koji je objavljen, poslan elektroničkom poštom ili na drugi način dostupan putem Usluge. Priznajete i prihvaćate da LETGO nema obvezu filtriranja ili dozvoljavanja bilo kakvog Sadržaja, no LETGO ima neograničeno pravo po svojoj slobodnoj procjeni odbiti, izbrisati ili premjestiti bilo kakav Sadržaj dostupan putem ove Usluge na temelju kršenja ovih Uvjeta čim LETGO sazna za to, kao i bez ikakvoga razloga. Nadalje, Web stranica i Sadržaj dostupan putem Web stranice mogu sadržavati poveznice na web stranice trećih strana („Web stranice trećih strana“) koje nemaju nikakvu povezanost s LETGO-om. Ako vi stvorite poveznicu prema Web stranicama trećih strana, na vas će se odnositi odredbe i uvjeti te druga pravila tih Web stranica trećih strana. LETGO ni na koji način ne sugerira i ne jamči za točnost ili autentičnost podataka koje sadržavaju bilo koje od tih Web stranica trećih strana te je vaše stvaranje poveznica prema njima u potpunosti na vaš vlastiti rizik, a LETGO se ovime u potpunosti odriče odgovornosti za to.
 4. Priznajete i prihvaćate da isključivo vi snosite odgovornost za vaš vlastiti Sadržaj objavljen na Usluzi, poslan putem Usluge te povezan s Usluge, kao i posljedice njegove objave, slanja, povezivanja ili širenja. Točnije, isključivo vi snosite odgovornost za sav Sadržaj koji prenesete, pošaljete elektroničkom poštom ili na drugi način učinite dostupnim putem Usluge. Vezano za takav Sadržaj koji vašim djelovanjem bude objavljen na Usluzi, poslan putem Usluge ili povezan s Usluge, potvrđujete, priznajete, jamčite i obećavate da: (i) tijekom dostupnosti Sadržaja na Web stranici posjedujete potrebne licence, prava, suglasnosti i dozvole za uporabu toga Sadržaja na Usluzi i Web stranici (neograničeno uključujući i sve patente, trgovačke marke, poslovne tajne, autorska prava i druga vlasnička prava vezana za sav i bilo kakav Sadržaj te vrste) i dajete dozvolu LETGO-u da se koristi takvim Sadržajem u svrhu uključivanja i korištenja Sadržaja na način predviđen Uslugom, Web stranicom i ovim Uvjetima te (ii) posjedujete pismenu dozvolu, ovlast ili dopuštenje svake osobe ili poduzeća koje je moguće prepoznati u sklopu Sadržaja za korištenje imena ili slike te osobe ili poduzeća za uključivanje u Sadržaj i njegovog korištenje na način koji je predviđen Uslugom, Web stranicom i ovim Uvjetima. Drugim riječima, zadržavate prava vlasništva iz svoga Sadržaja, no podnoseći ga na Web stranicu time ustupate LETGO-u pravo koje je neopozivo, neizmjenjivo, trajno, neisključivo i važeće diljem svijeta te bez prava na autorske naknade, na uporabu, reprodukciju, distribuciju, izradu sličnih verzija ili izvedenica, predstavljanje i obradu Sadržaja u vezi s Web stranicom i LETGO-ovim poslovanjem ili poslovanjem njegovih pravnih slijednika, uključujući i neograničeno pravo na promociju i redistribuciju dijela ili cjelokupne Web stranice i Sadržaja koji se na njoj nalazi (ili bilo čega izvedenoga iz toga Sadržaja) putem bilo kojeg oblika medija i putem bilo kojih trenutno ili ubuduće poznatih medijskih kanala. Ova prava su LETGO-u potrebna u svrhu pružanja smještaja za vaš Sadržaj i njegovoga prikazivanja. Nadalje, objavom Sadržaja na bilo kojemu javnome dijelu Usluge ili Web stranice prihvaćate i dajete LETGO-u sva prava koja su potrebna za zabranu ili dopuštenje bilo kakvog daljnjeg prikupljanja, prikazivanja, kopiranja, repliciranja, reprodukcije ili uporabe Sadržaja ili Web stranice od strane bilo koje strane u bilo koju svrhu. Također ovime svakome korisniku Web stranice ustupate neisključivo pravo na pristup vašemu Sadržaju putem Web stranice (ovo pravo isključuje masovno prikupljanje sadržaja i bilo koju drugu uporabu komercijalne namjene). To pravo svim korisnicima prestaje onoga trenutka kada vi ili LETGO uklonite ili izbrišete takav Sadržaj s Web stranice.
 5. LETGO ne podržava bilo kakav Sadržaj, stav, izjavu, preporuku ili savjet koji se nalazi u Sadržaju te se izričito odriče bilo kakve odgovornosti koja bi mogla proizaći iz povezanosti s korisničkim Sadržajem. LETGO na Web stranici ne dopušta kršenje autorskih prava ili aktivnosti koje tome vode te LETGO može po svojoj slobodnoj procjeni ukloniti bilo kakav Sadržaj koji predstavlja kršenje autorskih prava. LETGO zadržava pravo ukloniti bilo kakav Sadržaj bez prethodnoga upozorenja. Ako utvrdi da korisnik opetovano krši autorska prava ili na bilo koji drugi način krši ove Uvjete, LETGO može prekinuti korisnikov pristup Web stranici. Korisnik koji opetovano krši autorska prava je korisnik koji je više od dva puta obaviješten o aktivnosti koja predstavlja kršenje autorskih prava i/ili mu je više od dvaput s Web stranice uklonjen korisnički Sadržaj. Nadalje, LETGO zadržava pravo po svojoj slobodnoj procjeni odlučivati je li bilo koji pojedini Sadržaj odgovarajući ili ne te pridržava li se ovih Uvjeta.Ovom web stranicom se smiju koristiti isključivo osobe starije od 14 godina

       3.PONAŠANJE

 • Ovim putem korisnik se slaže da neće oglašavati, ni putem e-maila ili na neki  drugi način objaviti  sadržaj koji:Koji krši bilo koji zakon ili propis;
 • Koji je zaštićen autorskim pravima ili patentom, trgovačkom markom ili znakom te na bilo koji drugi način podložan vlasničkim pravima neke treće strane, uključujući i pravo na privatnost i pravo objavljivanja, osim ako ste vlasnik tih prava ili posjedujete dozvolu ili odobrenje važećega vlasnika Sadržaja za objavu materijala i ustupanje LETGO-u svih licenčnih prava koja su ovdje navedena;
 • Koji krši bilo koje od prethodno navedenih prava intelektualnoga vlasništva bilo koje strane ili spada u Sadržaj kojega nemate pravo učiniti dostupnim zbog bilo kojega zakona, propisa, ugovora ili povjereničkoga odnosa;
 • Koji je štetan, uvredljiv, ilegalan, prijeteći, uznemirujući, bogohulan, klevetan, opšćen, pornografski, pedofilski, pogrdan, koji predstavlja povredu tuđe privatnosti ili prava, koji predstavlja govor mržnje ili rasizam, koji je etički upitan, koji omalovažava, upućuje na ili podržava pranje novca ili nezakonito kockanje te koji šteti maloljetnicima ili bi im mogao naštetiti na bilo koji način ili je na bilo koji drugi način zabranjen;
 • Koji uznemiruje, ponižava, straši ili izražava mržnju prema bilo kojem pojedincu ili skupini pojedinaca na temelju vjere, spola, spolne orijentacije, rase, etničke pripadnosti, dobi ili invalidnosti;
 • Koji krši bilo kakve (mjesne) zakone protiv diskriminacije u zapošljavanju, uključujući i ali ne ograničeno na one koji zabranjuju u oglasima isticati poželjnu rasu, boju, vjeru, spol, narodnost, dob ili invalidnost osobe koja se javlja na oglas.
 • Koji uključuje osobne podatke neke osobe ili podatke po kojima bi je bilo moguće prepoznati bez da je ta osoba to izričito odobrila;
 • Koji se lažno predstavlja kao bilo koja fizička ili pravna osoba, uključujući i ali ne ograničeno na zaposlenika LETGO-a te na bilo koji drugi način lažno predstavlja svoju povezanost s nekom fizičkom ili pravnom osobom;
 • Koji primatelja poruke vara ili navodi na pogrešan zaključak o porijeklu poruke ili prenosi bilo kakav podatak koji je iznimno uvredljive ili prijeteće prirode;
 • Koji je lažan, prijetvoran, navodi na pogrešan zaključak, obmanjuje, daje pogrešne podatke ili predstavlja mamac za prijevaru;
 • Koji se sastoji od ili sadržava „piramidalne sheme“, „šale“, „partnerski marketing“, „poveznicu s kodom za preporuke“, „bezvrijednu poštu“, „spam“, „lančana pisma“ ili oglase komercijalne prirode koje korisnik nije zatražio;
 • Koji se sastoji od ili sadržava bilo kakvu vrstu oglašavanja ili poziva ako on ispunjava jedan ili oba od ovih uvjeta: (1) objavljen je u područjima ili kategorijama Web stranice koje nisu namijenjene tome; ili (2) elektroničkom poštom je poslan korisnicima LETGO-a koji su zatražili da im se nitko ne javlja vezano za druge usluge, proizvode ili komercijalne teme;
 • Koji sadržava poveznice na komercijalne usluge ili Web stranice trećih strana osim u slučajevima koje je posebno dozvolio LETGO;
 • Koji oglašava bilo kakve nezakonite usluge ili prodaju bilo kakvih predmeta čija je prodaja zabranjena ili ograničena primjenjivim zakonskim propisima, neograničeno uključujući sve predmete čija je prodaja zabranjena ili ograničena primjenjivim zakonskim propisima;
 • Koji sadržava softverske viruse ili bilo kakav drugi kompjuterski kod, datoteke ili programe namijenjene prekidu, uništenju ili ograničavanju rada bilo kojeg drugog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme te bilo kojeg drugog računalnog resursa;
 • Koji prekomjernim brojem poruka ometa normalan protok dijaloga unutar Usluge (napad preplavljivanja porukama) ili koji na bilo koji drugi način negativno utječe na mogućnost korištenja Usluge za druge korisnike; te
 • Koji se koristi lažnim adresama elektroničke pošte kao i adresama koje navode na pogrešan zaključak ili falsificiranim zaglavljima i znakovima prepoznavanja koji su na bilo koji drugi način promijenjeni kako bi sakrili pravo podrijetlo Sadržaja prenesenoga putem Usluge.

Također prihvaćate da vam nije dopušteno:

 • Kontaktirati bilo koju osobu koja to nije zatražila ili stupiti u nepozvanu komunikaciju s bilo kime zbog bilo koje komercijalne svrhe, pogotovo kako bi korisnik objavio svoj oglas na Web stranici treće strane ili kako biste vi to učinili za tog korisnika, a također ne smijete pratiti ni na bilo koji drugi način uznemiravati bilo koju osobu;
 • Slati komentare i objave klevetničke ili pogrdne prirode protiv bilo koje osobe;
 • Prikupljati osobne podatke drugih fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nezakonite svrhe;
 • Koristiti se automatiziranim sredstvima, uključujući i tzv. paukove, robote, kopače, alate za rudarenje podataka i bilo kakvim sličnim alatima kako biste preuzimali ili strugali podatke s Usluge, osim u slučaju internetskih pretraživača (npr. Google) i ne-komercijalnih javnih arhiva (npr. archive.org) koje se pridržavaju naše datoteke robots.txt;
 • Objavljivati Sadržaj koji se nalazi izvan obližnjeg područja ili nije relevantan za obližnje područje, opetovano objavljivati isti ili sličan Sadržaj te na bilo koji drugi način nerazumno ili pretjerano opterećivati naše poslužitelje i ostalu infrastrukturu;
 • Objaviti isti predmet ili uslugu u više različitih kategorija oglasa ili foruma te na području više gradova;
 • Pokušati steći neovlašteni pristup računalnim sustavima koje nadzire LETGO te sudjelovati u bilo kakvoj aktivnosti koja prekida, umanjuje kvalitetu, ometa rad ili predstavlja smetnju urednom funkcioniranju Usluge ili Web stranice.
 • Koristiti se bilo kakvim oblikom automatiziranoga uređaja ili računalnoga programa (također poznatih kao „alati za označavanje neprikladnoga sadržaja“) koji omogućava uporabu LETGO-ovog „sustava za označavanje neprikladnoga sadržaja“ ili drugih sustava za nadziranje zajednice na način koji zaobilazi ručni unos svake oznake koja pokreće prijavu („automatizirani uređaj za označavanje neprikladnoga sadržaja“), koristiti se takvim alatom za označavanje u svrhu uklanjanja objava konkurenata i trećih strana ili u svrhu uklanjanja objava bez razumne i dobre vjere da označena objava stvarno krši ove Uvjete ili bilo koji primjenjivi zakon ili propis; ili
 • Koristiti se bilo kakvim automatiziranim uređajem ili softverom koji omogućava podnošenje automatskih objava na LETGO-u bez potrebe za ljudskim radom ili autorstvom („automatizirani uređaj za objavljivanje“), neograničeno uključujući i uporabu bilo kakvoga od tih automatiziranih uređaja za objavljivanje vezano za masovne objave ili automatizirane objave u određenom trenutku ili razmaku.

Bilo koji Sadržaj koji prenesete će biti podložan zakonima koji se odnose na njega i može biti onemogućen ili istražen u sklopu odgovarajućih zakona. Također, ako otkrijemo da se ne pridržavate zakona i propisa, ovih uvjeta ili politike privatnosti Web stranice, zadržavamo pravo ukloniti bilo kakav Sadržaj koji ste prenijeli koji ih se ne pridržava.

4.PLAĆENI OGLASI

LETGO može naplatiti naknadu za objavu Sadržaja u pojedinim dijelovima Usluge („Plaćeni sadržaj“).

Dodatni podaci o Plaćenom sadržaju će biti u potpunosti izneseni u primjenjivim dijelovima u kojima ste odabrali koristiti se njime. Naknada dozvoljava da Plaćeni sadržaj bude objavljen na određenom dijelu Web stranice. Svaka strana koja objavljuje Plaćeni sadržaj putem Usluge snosi odgovornost za svoj Sadržaj i pridržavanje Uvjeta. U slučaju da Sadržaj bude uklonjen s Usluge zbog kršenja ovih Uvjeta, neće biti moguć povrat novca za navedene naknade.

AGENTI ZA OBJAVLJIVANJE

U kontekstu ovoga dokumenta, „Agent za objavljivanje“ se odnosi na vanjskog agenta, uslugu ili posrednika koji nudi objavu Sadržaja na Usluzi u ime nekoga drugoga. LETGO zabranjuje uporabu Agenata za objavljivanje, bilo to izravno ili neizravno, osim ako je pribavljena izričita dozvola LETGO-a. Nadalje, Agentima za objavljivanje nije dozvoljeno objavljivati Sadržaj u ime drugih osoba, bilo to izravno ili neizravno te na bilo koji drugi način pristupati Usluzi kako bi objavljivali sadržaj u ime drugih osoba, osim ako je pribavljena izričita dozvola ili licenca LETGO-a.

PRISTUP USLUZI

LETGO vam pruža ograničeno i neisključivo dopuštenje koje je moguće povući u bilo kojemu trenutku za pristup Usluzi i njeno korištenje u osobne svrhe. Dopuštenje koje je ovime dano ne uključuje ništa od navedenoga: (a) pristup Usluzi ili njeno korištenje od strane Agenata za objavljivanje; ili (b) bilo kakvo prikupljanje, okupljanje, kopiranje, umnožavanje, prikazivanje i korištenje Uslugom na neizravan način, kao ni rudarenje podataka, robote, paukove ili slične alate za prikupljanje i vađenje podataka, bez obzira u koju svrhu, osim ako to nije drugačije izričito dopustio LETGO ili ovi Uvjeti. Unatoč gore navedenome, internetski pretraživači opće namjene i nekomercijalne javne arhive koje prikupljaju podatke isključivo kako bi prikazivale poveznice na Uslugu se mogu baviti aktivnostima navedenima pod (b), pod pretpostavkom da to rade sa stabilne IP adrese ili raspona IP adresa, pridržavaju se naše robots.txt datoteke te se u tu svrhu koriste lako prepoznatljivim agentom. U kontekstu ovog izuzetka, „internetski pretraživač opće namjene“ ne uključuje web stranicu, pretraživač ili sličnu uslugu koja se specijalizira za oglase, uključujući i bilo koji podskup oglasa kao što su oglasi za nekretnine, radna mjesta, usluge ili osobne kontakte te koja se na bilo koji drugi način bavi uslugama objave oglasa. Dopuštenje iz ovog Dijela vam dopušta na web stranici prikazivati ili izraditi poveznicu na pojedinačne objave na Usluzi dokle god je takva uporaba ne-komercijalne ili izvjestiteljske prirode (npr. za uporabu na osobnom blogu ili drugim osobnim online medijima). LETGO može ograničiti broj oglasa koje prikazujete na vašoj web stranici ili na koje održavate poveznice. Uporaba Usluge izvan okvira pristupa s dopuštenjem kako je opisan u ovim Uvjetima istog trena prekida bilo kakvo dopuštenje ili licencu koja je ovdje navedena. Kako biste prikupljali, okupljali, kopirali, umnožavali, prikazivali ili se koristili Uslugom na neizravan način ili se za neku drugu svrhu koja ovdje nije navedena koristili Sadržajem koji je dostupan na Usluzi (uključujući komercijalne svrhe), morate prvo dobiti dopuštenje od LETGO-a.

5.OBAVIJESTI O TVRDNJAMA O KRŠENJU AUTORSKIH PRAVA

Ako se vlasnik autorskih prava ili agent koji posjeduje punomoć za zastupanje vlasnika autorskih prava i vjerujete da bilo koji Sadržaj ili neki drugi sadržaj krši vaša autorska prava ili autorska prava osobe koja vam je dala punomoć za zastupanje, možete u dobroj namjeri LETGO-u podnijeti obavijest o tome zajedno sa zahtjevom da LETGO izbriše primjenjivi sadržaj. Obavijest i zahtjev moraju sadržavati sljedeće podatke:

 1. Fizički ili elektronički potpis osobe koja je ovlaštena zastupati vlasnika autorskoga prava za koje se tvrdi da je povrijeđeno;
 2. Identifikaciju autorskih prava za koja se tvrdi da su povrijeđena ili, ako se radi o više autorskih prava na jednoj web stranici koja pokriva samo jedna obavijest, popis predmeta vezanih za ta autorska prava na toj stranici;
 3. Identifikaciju Sadržaja (putem podataka ili poveznice) za kojega se tvrdi da krši autorska prava ili je predmet aktivnosti koja uključuje kršenje autorskih prava i koji bi trebalo ukloniti ili onemogućiti mu pristup, s podacima dovoljno detaljnima da LETGO bude u mogućnosti uobičajenim ulaganjem napora locirati navedene materijale;
 4. Podatke koji omogućavaju LETGO-u uobičajenim ulaganjem napora javiti vam se, kao što su adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte;
 5. Potpisanu izjavu da u dobroj namjeri smatrate da uporaba materijala na način o kojemu prigovarate nije dozvoljena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona;
 6. Potpisanu izjavu da vlasnik autorskoga prava oslobađa LETGO bilo kakve odgovornosti za bilo kakvo potraživanje koje bi moglo nastati prema LETGO-u vezano za uklanjanje sadržaja o kojemu se šalje prigovor; i
 7. Potpisanu izjavu da su podaci u Obavijesti točni i podliježu progonu zbog krivokletstva u slučaju lažnih podataka te da ste ovlašteni postupati u ime vlasnika autorskoga prava za koje tvrdite da je povrijeđeno.

Obavijesti moraju biti poslane na support@letgo.hr i/ili na ID elektroničke pošte Službenika za primanje pritužbi koji je naveden dolje.

 

6.AUTORSKA PRAVA

Priznajete i prihvaćate da se materijali na Web stranici, izuzev korisničkog Sadržaja kojega ste licencirali u sklopu ovih Uvjeta, neograničeno uključujući tekst, softver, skripte, grafiku, fotografije, zvukove, glazbu, videozapise, interaktivne značajke i sl. („Materijali“), kao i trgovačke marke, znakove i logotipe koji se u njima nalaze („Znakovi“) nalaze u vlasništvu ili pod licencom LETGO-a i podliježu autorskim pravima i pravima intelektualnog vlasništva. Web stranica može vezano za Usluge prikazati određena dobra čija autorska prava pripadaju trećim stranama. Uporaba ovih dobara može podlijegati licencama koje su treće strane izdale LETGO-u. Ni u kojem slučaju nećete pokušati razaznati, rastaviti ili raščlaniti takva dobra i ništa u ovom dokumentu ne može biti interpretirano kao davanje bilo kakvog prava vama vezanog za ta dobra. Materijali na Web stranici su vam ustupljeni TOČNO TAKVI KAKVI JESU isključivo u svrhu vašeg informiranja i osobnoga korištenja te ih je zabranjeno koristiti, kopirati, umnožavati, distribuirati slati, prenositi, prikazivati, prodavati, licencirati ili na bilo koji način upotrebljavati u bilo koju svrhu bez prethodnoga pismenoga dopuštenja njihovih vlasnika. LETGO zadržava sva prava na Web stranicu i Materijale koja nisu ovim dokumentom izričito ustupljena. Prihvaćate da se nećete u bilo kakve komercijalne svrhe baviti uporabom kopiranjem ili distribucijom Materijala trećih strana koje ste stekli putem ove Web stranice, uključujući i bilo kakvu uporabu, kopiranje ili distribuciju Materijala koji pripada trećim stranama. Bilo kakvo umnožavanje, izmjene, redistribucija i izrada sadržaja izvedenih iz Web stranice i Materijala izričito je zabranjena, kao i kolektivni rad na njima ili njihovo prikupljanje. Kopiranje ili reprodukcija Web stranice, Materijala ili bilo kojega njihovoga dijela u svrhu daljnje reprodukcije ili redistribucije je izričito zabranjeno.

7.PODNESCI KORISNIKA

Razumijete da ćete prilikom uporabe Web stranice biti izloženi Sadržaju iz velikoga broja različitih izvora te da LETGO ne snosi odgovornost za točnost, korisnost, sigurnost ili autorska prava koja se tiču takvoga Sadržaja i prihvaćate i snosite svu odgovornost za njihovo korištenje. Nadalje, razumijete i prihvaćate da biste mogli biti izloženi Sadržaju koji je netočan, uvredljiv, nepristojan, upitne prirode, klevetnički ili pogrdan i prihvaćate da ćete se odreći od i da se ovime upravo odričete od bilo kakvoga pravnoga lijeka ili rješenja koje biste mogli imati na raspolaganju protiv LETGO-a vezano za takav Sadržaj.

8.OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Prihvaćate da ćete braniti, osloboditi od odgovornosti i odreći se od bilo kakvih potraživanja prema LETGO-u, njegovim službenicima, suradnicima, nasljednicima, opunomoćenicima, direktorima, agentima, pružateljima usluga, dobavljačima i zaposlenicima vezano za sva i bilo kakva potraživanja, naknade štete, obveze, gubitke, rashode ili dugove te troškove (uključujući i ali ne ograničeno na naknade za odvjetničke troškove) koji nastanu zbog: (i) vašega kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta; (ii) vašega kršenja bilo kojeg prava treće strane, neograničeno uključujući i bilo kakvo autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili drugu imovinu ili pravo na privatnost; ili (iii) bilo koje tvrdnje da je vaš Sadržaj prouzročio štetu trećoj strani. Ova obveza obrane i oslobađanja od odgovornosti nastavlja biti na snazi u slučaju raskida, izmjena ili isteka ovih Uvjeta i vašega korištenja Usluge i Web stranice.

9.POLITIKA ZABRANE SPAMA

Razumijete i prihvaćate da je ovim Uvjetima izričito zabranjeno slanje neželjenih oglasa elektroničkom poštom kao i ostala neželjena komunikacija na adrese elektroničke pošte LETGO-a ili putem računalnih sustava LETGO-a. Priznajete i prihvaćate da LETGO povremeno može pratiti korištenje elektroničke pošte u porukama elektroničke pošte koje korisnici razmjenjuju unutar LETGO-ovog sustava elektroničke pošte, pri tome se koristeći ljudskim promatračima ili automatiziranim softverom za označavanje određenih riječi koje su vezane za spam ili prijevare. Bilo kakvo komuniciranje između vas i bilo kojega drugoga korisnika putem komunikacijskih značajki dostupnih na Usluzi i Web stranici dozvoljeno je isključivo u skladu s Uvjetima. Bilo kakva neovlaštena uporaba računalnih sustava LETGO-a predstavlja kršenje ovih Uvjeta i određenih primjenjivih zakona. Takva kršenja mogu izložiti pošiljatelja i njegove ili njezine zastupnike građanskim parnicama ili kaznenome progonu.

10.SURADNJA S ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Priznajete i prihvaćate da LETGO neće snositi odgovornost za interakcije koje putem Web stranice ili Usluge ostvarite s bilo kojim organizacijama i/ili pojedincima. To uključuje ali nije ograničeno na plaćanje i isporuku dobara i usluga te bilo kakve druge odredbe, uvjete, jamstva ili tvrdnje vezane za bilo koju interakciju koju ste ostvarili s ostalim organizacijama i/ili pojedincima. Ta suradnja ostaje isključivo između vas i takvih organizacija i/ili pojedinaca. Prihvaćate i priznajete da LETGO ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu prouzročenu takvom suradnjom ili interakcijom. U slučaju da se nađete u sporu s jednim ili više ostalih korisnika, ovime oslobađate LETGO i njegove službenike, zaposlenike, posrednike i nasljednike od svih i bilo kakvih potraživanja, zahtjeva ili naknada štete (stvarne ili posljedične) bez obzira na njihovu prirodu i vrstu, bila ona poznata ili nepoznata, upitna ili neupitna, priopćena ili nepriopćena te na bilo koji način vezana za takve sporove i/ili našu Uslugu.

11.OGRANIČENJA I PREKID PRUŽANJA USLUGE

Priznajete i prihvaćate da LETGO povremeno može utemeljiti ograničenja koja se tiču korištenja Usluge, uključujući među ostalim i maksimalni broj dana koje će Sadržaj biti održavan ili zadržan na Usluzi, maksimalni broj i veličinu oglasa, poruka elektroničke pošte ili drugi Sadržaj koji je poslan putem Usluge ili pohranjen na Usluzi, kao i učestalost vašega pristupanja Usluzi ili Web stranici. Priznajete i prihvaćate da LETGO ne snosi nikakvu odgovornost ili obvezu za brisanje ili nepohranjivanje bilo kojega Sadržaja održavanoga na ili poslanoga putem Web stranice ili Usluge. Priznajete i prihvaćate da LETGO zadržava pravo u bilo kojemu trenutku izmijeniti ili ukinuti Uslugu (ili bilo koji njen dio), bilo to uz prethodnu najavu ili bez nje te da LETGO neće biti smatran odgovornim prema vama ili bilo kojoj trećoj strani zbog takve izmjene, privremenog gašenja ili ukidanja Usluge. Priznajete i prihvaćate da LETGO po isključivo svojoj slobodnoj procjeni ima pravo (no ne i obvezu) izbrisati ili deaktivirati vaš korisnički račun, blokirati vašu elektroničku poštu ili IP adresu ili na drugi način prekinuti vaš pristup Usluzi (ili bilo kojemu njenome dijelu) istoga trena i bez prethodne najave, kao i ukloniti i uništiti bilo kakav Sadržaj unutar Usluge iz bilo kojega razloga ili bez ikakvoga razloga. Nadalje, prihvaćate da LETGO neće snositi nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani zato što je prekinuo vaš pristup Web stranici ili Usluzi.

12.ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I OGRANIEČNJA OBVEZA

IZRIČITO PRIZNAJETE I PRIHVAĆATE DA KORISTITE OVU WEB STRANICU I USLUGU U POTPUNOSTI NA SVOJ VLASTITI RIZIK I DA SU WEB STRANICA I USLUGA PRUŽENI PO PRINCIPU „TOČNO TAKVO KAKVO JEST“ I „OVISNO O DOSTUPNOSTI“, BEZ IKAKVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. IZRIČITO SE ODRIČETE SVIH IZRIČITIH I SUGERIRANIH JAMSTAVA, NEOGRANIČENO UKLJUČUJUĆI I JAMSTVA TRGOVINSKIH STANDARDA, JAMSTVA SUKLADNOSTI ODREĐENOJ SVRSI I JAMSTVA ZAŠTITE VLASNIČKIH PRAVA, DO MAKSIMALNE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON. DO MAKSIMALNE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON SE SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI I POSREDNICI LETGO-A ODRIČU SVIH JAMSTAVA, BILA ONA IZRIČITA ILI SUGERIRANA, U VEZI SA WEB STRANICOM I VAŠIM KORIŠTENJEM ISTE. LETGO NE PRUŽA NIKAKVA JAMSTVA ILI TVRDNJE O TOČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA WEB STRANICE ILI SADRŽAJA WEB STRANICA BILO KOJE TREĆE STRANE KOJA JE POVEZANA S WEB STRANICE I NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ILI OBVEZU ZA BILO KAKVE (I) POGREŠKE, NESPORAZUME ILI NEPRECIZNOSTI VEZANE ZA SADRŽAJ, (II) TJELESNE OZLJEDE ILI OŠTEĆENJE IMOVINE BILO KAKVE PRIRODE KOJE SU NASTALE KAO REZULTAT VAŠEGA PRISTUPA I UPORABE WEB STRANICE I USLUGE, (III) BILO KAKAV NEOVLAŠTENI PRISTUP NAŠIM POSLUŽITELJIMA I OSOBNIM PODACIMA I/ILI FINANCIJSKIM PODACIMA KOJI SU TAMO POHRANJENI, (IV) BILO KAKAV PREKID ILI PRESTANAK KOMUNIKACIJE S WEB STRANICOM ILI S WEB STRANICE, (IV) BILO KAKVE BUGOVE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE I SLIČNE POJAVE KOJE BI BILO KOJA TREĆA STRANA MOGLA PRENIJETI NA WEB STRANICU ILI PUTEM NJE, I/ILI (V) BILO KAKVE POGREŠKE ILI IZOSTAVLJANJA VEZANA ZA BILO KAKAV SADRŽAJ ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU KOJA JE NASTALA KAO REZULTAT OBJAVE, SADRŽAJA, NJEGOVOGA SLANJA ELEKTRONIČKOM POŠTOM, KOMUNIKACIJE O NJEMU, PRIJENOSA ILI BILO KAKVE DRUGE DOSTUPNOSTI PUTEM WEB STRANICE ILI USLUGE. LETGO NE JAMČI, PREPORUČA, GARANTIRA ILI PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU JE TREĆA STRANA OGLASILA ILI PONUDILA PUTEM WEB STRANICE ILI BILO KOJE WEB STRANICE POVEZANE NA WEB STRANICI TE BILO KOJE WEB STRANICE PRIKAZANE U BILO KOJEMU PROZORU ILI DRUGOJ METODI OGLAŠAVANJA, STOGA LETGO NEĆE BITI SMATRAN SUDIONIKOM ILI NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORAN ZA PRAĆENJE BILO KAKVIH TRANSAKCIJA IZMEĐU VAS I/ILI DRUGIH KORISNIKA I/ILI PRUŽATELJA PROIZVODA I USLUGA TREĆIH STRANA. KAO I KOD KUPOVINE PROIZVODA ILI USLUGE PUTEM BILO KOJEG MEDIJA ILI U BILO KOJOJ OKOLINI, MORATE ODLUČIVATI NAJBOLJE ŠTO MOŽETE I GDJE JE TO PRIKLADNO BITI NA OPREZU.

NI U KOJEM SLUČAJU LETGO, NJEGOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI POSREDNITI NEĆE BITI SMATRANI ODGOVORNIMA ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI IZUZETNU ŠTETU (ČAK I AKO JE LETGO BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH OŠTEĆENJA) KOJA NASTANE KAO REZULTAT BILO KOJEGA ASPEKTA VAŠE UPORABE WEB STRANICE ILI USLUGE, NEOGRANIČENO UKLJUČUJUĆI SLUČAJEVE U KOJIMA JE DO ŠTETE DOŠLO ZBOG UPORABE ILI ZLOUPORABE WEB STRANICE ILI USLUGE, ZBOG NEMOGUĆNOSTI UPORABE WEB STRANICE ILI USLUGE, ZBOG PREKIDA, PRESTANKA, IZMJENE, PROMJENE, MODIFIKACIJE, DODATKA ILI UKIDANJA WEB STRANICE ILI USLUGE. TO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ĆE TAKOĐER BITI NA SNAZI VEZANO ZA ŠTETE KOJE NASTANU ZBOG DRUGIH USLUGA ILI PROIZVODA KOJI SU PRIMLJENI PUTEM ILI OGLAŠENI VEZANO ZA WEB STRANICU ILI USLUGU ILI BILO KAKVE POVEZNICE NA WEB STRANICI, KAO I ZBOG BILO KAKVOG PODATKA, MIŠLJENJA ILI SAVJETA KOJI JE PRIMLJEN PUTEM ILI OGLAŠEN VEZANO ZA WEB STRANICU ILI USLUGU ILI BILO KAKVE POVEZNICE NA STRANICI LETGO-A. OVA OGRANIČENJA SE PRIMJENJUJU DO NAJVIŠE RAZINE KOJU DOPUŠTA ZAKON. POSEBNO PRIZNAJETE I PRIHVAĆATE DA LETGO NEĆE BITI SMATRAN ODGOVORNIM ZA KORISNIČKI SADRŽAJ  ZA POGRDNO, UVREDLJIVO ILI NEZAKONITO POSTUPANJE BILO KOJEGA KORISNIKA ILI TREĆE STRANE I DA RIZIK OD OŠTEĆENJA ILI ŠTETE OD GORE NAVEDENOGA LEŽI ISKLJUČIVO NA VAMA. LETGO NI NA KOJI NAČIN NE TVRDI I NE JAMČI DA JE WEB STRANICA PRIKLADNA ZA UPORABU NA DRUGIM LOKACIJAMA. ONI KOJI PRISTUPE WEB STRANICI ILI SE NJOME KORISTE IZ DRUGIH PODRUČJA PRAVNE NADLEŽNOSTI TO ČINE NA VLASTITI RIZIK I SAMI SNOSE ODGOVORNOST ZA PRIDRŽAVANJE MJESNIH ZAKONSKIH PROPISA.

13.PRENOSIVOST

Ovi Uvjeti i bilo koja prava i dopuštenja koja pružaju ne možete prenijeti ili dodijeliti nekome drugome, no vama ih LETGO može dodijeliti bez ikakvih ograničenja. Bilo kakav prijenos ili dodjela nekome drugome koje izvršite vi će biti ništavni i nevažeći.

14.SPOSOBNOST PRIHVAĆANJA UVJETA USLUGE

Ova Web stranica je namijenjena isključivo odraslima i osobama s poslovnom sposobnošću, kako je uvjetovano primjenjivim zakonskim propisima. Ako se koristite ovom Web stranicom ili joj pristupate kao predstavnik bilo koje fizičke ili pravne osobe, priznajete da ste pravno ovlašteni za zastupanje te fizičke ili pravne osobe. Maloljetnicima je uporaba Web stranica i Usluge dozvoljena isključivo ako od svojih pravnih zastupnika dobiju dopuštenje za to ili u slučaju da se radi o djelu ili transakciji koja je u građanskome životu prihvatljiva i uobičajena. Potvrđujete da imate najmanje 18 godina ili da ste maloljetna osoba koja iznimno posjeduje poslovnu sposobnost ili da posjedujete dopuštenje svojih roditelja ili skrbnika te da ste u potpunosti sposobni i u stanju prihvaćati uvjete, odredbe, obveze, potvrde, tvrdnje i jamstva koja su iznesena u ovim Uvjetima i pridržavati se ovih Uvjeta te ih slijediti.

 

15.OPĆI PODACI

 • Ovi uvjeti i druga pravila objavljena na Web stranici predstavljaju potpuno i isključivo razumijevanje i sporazum između vas i LETGO-a i nadležni su za vašu uporabu Usluge i Web stranice te zamjenjuju sva prijašnja razumijevanja, prijedloge, sporazume, pregovore i rasprave među stranama, bez obzira na to jesu li u usmenom ili pismenom obliku. Uvjeti i odnos između vas i LETGO-a spadaju u nadležnost zakona Nizozemske. Bilo kakav zahtjev koji biste mogli imati na teret LETGO-a mora biti podnesen isključivoj pravnoj nadležnosti odgovarajućega suda u Amsterdamu u Nizozemskoj. Ipak, ako ste potrošač se također možete požaliti Platformi za rješavanje nesuglasica EU (“ODR platforma”). ODR platforma je interaktivna web stranica kojoj je moguće pristupiti elektronskim putem te potpuno besplatno. ODR platforma je zamišljena kao jedinstvena pristupna točka putem koje potrošači mogu zatražiti sporazumne (online) nagodbe u slučajevima neslaganja s tuzemnim ili inozemnim trgovcima, uključujući i slučajeve neslaganja s tržnicama. ODR platformi moguće je pristupiti putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ako LETGO propusti provesti ili primijeniti bilo koje pravo ili odredbu ovih Uvjeta, to neće predstavljati odricanje od njih. Ako za bilo koju odredbu Uvjeta odgovarajući sud valjane pravne nadležnosti zaključi da je nevažeća (neograničeno uključujući i slučajeve kada je ta odredba u sukobu sa zakonima drugih područja pravne nadležnosti) ili neprimjenjiva, strane se svejedno slažu da bi sud trebao postupati na način koji će ispuniti namjere strana kako su bile opisane u odredbi. Ako za bilo koju odredbu ili više odredbi ovih Uvjeta bude zaključeno da nevažeće, nezakonite ili neprimjenjive, valjanost, to neće ni na koji način utjecati na važnost, pravnu valjanost i primjenjivost preostalih odredbi ovih Uvjeta. PRIHVAĆATE DA BILO KOJI POSTUPAK KOJI POKREĆETE KOJI JE NASTAO ZBOG VAŠE UPORABE USLUGE I/ILI WEB STRANICE ILI VEZANO ZA NJU MORA ZAPOČETI U RAZUMNOME VREMENSKOME ROKU, A NAJDALJE U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON ŠTO SE DOGODILA OSNOVA PO KOJOJ JE POSTUPAK POKRENUT. Ovi Uvjeti ostaju na snazi kako bi služili i obvezivali bilo kakve pravne slijednike svake strane.

16. KRŠENJE UVJETA/JAVITE NAM SE:

Ako ga uočite, molimo prijavite bilo kakvo kršenje uvjeta tako što ćete nam se javiti na support@letgo.hr

17.PRAVILA PRIVATNOSTI:

Poštujemo vašu privatnost i razvili smo detaljna pravila privatnosti koja su dio ovog Sporazuma. Molimo odvojite vrijeme potrebno za čitanje naše politike privatnosti. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, također prihvaćate i odredbe naših Pravila privatnosti. Imajte na umu da vas klik na određene poveznice na našoj web stranici ili unutar naše aplikacije može odvesti na posjede drugih tvrtki izvan našega web okruženja, gdje su podaci koji se prikupljaju izvan našeg nadzora. U tim kontekstima će podacima koji budu prikupljani od vas upravljati pravila privatnosti koja budu na snazi na posjedima ili aplikacijama trećih strana.

 

 

18.PODACI KOJE PRIKUPLJAMO, PRIMAMO I OBJAVLJUJEMO NA SVOM WEBU

 

 • Podaci o korisničkom računu i profilu: Tijekom vašega korištenja naših Usluga možemo zahtijevati i koristiti se određenim podacima poput adrese elektroničke pošte i lozinke. Također, korisnici mogu izraditi profil koji sadržava podatke o njihovome geografskome položaju, imenu i prezimenu, spolu, telefonskom broju, stvarima koje ih zanimaju i povezanim podacima, uključujući i mogućnost prijenosa slika. Korisnici sami snose odgovornost za bilo kakve podatke koje podijele na javno dostupnim profilima. Trebali biste pažljivo razmotriti rizike vezane za omogućavanje javnoga pristupa određenim osobnim podacima – pogotovo podacima poput adrese ili preciznih podataka o lokaciji. Kada se korisnik odluči prijaviti na našu stranicu koristeći se sustavom za prijavu putem treće strane poput Facebook Connect-a, također možemo ostvariti pristup i dodatnim podacima o profilu ili drugim podacima koje je odobrio taj pružatelj sustava za prijavu.
 • Oglasi i transakcije: Možemo na svom webu smjestiti podatke koji su nam potrebni za pružanje naših Usluga, uključujući i osobne podatke, važeće kontakt podatke i lozinku. Velik dio podataka upotrijebljenih za izradu korisničkoga računa ili profila može biti potreban i kod objave oglasa. Bilo kakvi podaci koje korisnici podijele u oglasima spadaju u njihovu vlastitu odgovornost. Isto kao i kod profila, korisnici bi trebali pažljivo razmotriti rizike vezane za javnu dostupnost određenih osobnih podataka u oglasu – pogotovo podataka kao što su adresa ili precizni podaci o lokaciji.
 • Igre, oglašavanje i promotivne akcije: Možemo prikupljati osobne podatke poput vašega imena i kontakt podataka prilikom vašega sudjelovanja u igrama, kvizovima ili drugim marketinškim promocijama koje budemo sponzorirali na našoj stranici ili stranicama trećih srana. Također možemo obrađivati podatke vezane za učinkovitost naših oglašivačkih kampanja, uključujući i podatke o tome koje ste oglase pregledali i kliknuli, bilo to na našoj stranici bilo na stranici trećih strana.
 • Podrška korisnicima: Kada se javite našem odjelu korisničke podrške, možemo prikupiti osobne podatke koji su nužni za izvršenje vašega zahtjeva i kako bismo vam se po potrebi mogli javiti. Također vam se u ovu svrhu možemo javiti koristeći se postojećim kontakt podacima u vašem korisničkom računu. Nadalje, možemo prikupljati podatke o našem komuniciranju s našim korisnicima, na primjer bilo kakve zahtjeve podršci koje naši korisnici pošalju ili bilo kakve povratne informacije koje nam naši korisnici upute.
 • Web stranice i mobilni podaci: Možemo automatski primati i zapisivati podatke na našim poslužiteljima koje nam pošalju vaš internetski preglednik ili vaš uređaj, uključujući vašu IP adresu, osobine softvera i hardvera, stranice koje ste zatražili za prikazivanje, mobilne podatke za identifikaciju, podatke o korištenju aplikacija te druge podatke na razini uređaja ili sustava. Ovo se može odvijati na našoj web stranici, u našoj mobilnoj aplikaciji te na uslugama koje pružaju treće strane.
 • Dodani podaci: Također možemo našim postojećim podacima o korisnicima dodavati podatke koje na zakonit način prikupimo od naših poslovnih partnera ili trećih strana.

19. IP ADRESE, KOLAČIĆI I MOBILNI PODACI ZA IDENTIFIKACIJU:

 • Možemo prikupljati određene podatke putem tehnoloških alata kao što su kolačići, pikseli i mjesna pohrana podataka (npr. u vašemu internetskom pregledniku ili na uređaju). Kolačići su male tekstualne datoteke koje pohranjuju podatke na vašemu računalu, mobitelu ili mjesnoj pohrani bilo kojega drugoga uređaja. Pikseli su male slike sadržane u kodu web stranice koje obavljaju različite zadaće, npr. omogućavaju drugome poslužitelju mjerenje broja posjetitelja web stranice te često funkcioniraju u paru s kolačićima. Kod prati je li i gdje je (na kojoj stranici) učitan piksel iz čega zaključuje da je korisnik ostvario interakciju s određenim zaslonom ili dijelom zaslona.
 • Uz pomoć kolačića mrežni poslužitelj može na korisnikovom računalu, mobitelu ili drugome uređaju spremiti npr. preferencije i postavke, koje će zatim biti automatski učitane prilikom korisnikove sljedeće posjete. Ili opisano na drugi način, kolačiće se među ostalim koristi kako bi bili lakše dostupni korisnicima, npr. kako ne biste trebali svaki put kada se vratite na stranicu ponavljati proces prijave. Koristimo se i trajnim kolačićima i sesijskim kolačićima. Dok trajni kolačići ostaju na vašemu računalu tijekom duljega vremenskoga razdoblja, sesijske kolačiće internetski preglednik automatski briše prilikom zatvaranja.
 • Možemo dozvoliti trećim stranama poput pružatelja usluga analitike i oglašavanja da prikupljaju ove podatke koristeći se ovim vrstama tehnologije ili na našoj web stranici ili u našoj mobilnoj aplikaciji. Podaci koje prikupe podliježu primjenjivim pravilima privatnosti tih trećih strana.

 20. UPORABA OVIH PODATAKA

 • Kako bismo pružali naše usluge, možemo se služiti podacima koje prikupimo i udomimo na našem webu za sljedeće svrhe:
  • (i) za pružanje korisničke podrške, uključujući i stvaranje i upravljanje korisničkih računa, za rješavanje tehničkih problema i omogućavanje značajki;
  • (ii) za prilagođavanje ponuda i doživljaja, uključujući i oglašavanje na našim posjedima i posjedima trećih strana;
  • (iii) za praćenje opće i pojedinačne aktivnosti poput ključnih riječi za pretraživanje, oglasa i transakcijskih aktivnosti te za upravljanje prometom na Web stranici;
  • (iv) za javljanje našim korisnicima, uključujući zbog usluge i vezanih tema, korisničke podrške ili dozvoljenih marketinških poruka putem bilo kojega dostupnoga komunikacijskoga kanala;
  • (v) za provođenje istraživačke djelatnosti i obradu analitike kako bismo poboljšali naše usluge; te
  • (vi) za provedbu naših Uvjeta korištenja, uključujući i suzbijanje prijevara i zlouporabe.
 • Možemo zadržati podatke koje prikupimo i uočimo putem naše mreže isključivo koliko to bude potrebno za izvršavanje gore navedenih poslovnih ciljeva.

 21. DIJELJENJE PODATAKA

 

 • Možemo podijeliti podatke koje prikupljamo od naših suradnika (tvrtki u zajedničkom vlasništvu ili pod zajedničkom kontrolom), smještenih u bio kojoj trećoj državi. Te tvrtke se smiju koristiti ovim podacima i obrađivati ih isključivo u gore opisane svrhe i podliježu ovim Pravilima privatnosti.
 • Ne dijelimo osobne podatke o našim korisnicima s trećim stranama koje nisu naši suradnici, osim ako nemamo izričitu dozvolu korisnika za to ili u sljedećim okolnostima:
  • Možemo se koristiti pružateljima usluga trećih strana kako bismo nudili određene aspekte naše usluge, u kojem slučaju oni neće imati nikakve ovlasti za nezavisan rad s bilo kakvim osobnim podacima koje za nas obrađuju te će biti vezani uvjetima ovih Pravila privatnosti.
  • Zadržavamo pravo dijeliti podatke s privatnim ili javnim organima koji će nam omogućiti suzbijanje prijevara i zlouporaba na našoj mreži ili za istraživanje kršenja zakona na koje smo posumnjali te za suzbijanje bilo kakvih drugih kršenja uvjeta naše usluge na koje smo posumnjali.
  • Možemo dijeliti osobne podatke s organima javne vlasti kako nam budu nalagali primjenjivi zakonski propisi.
 • Naša je opća politika ne iznajmljivati ili ne prodavati podatke o našim korisnicima s trećim stranama koje nisu naši suradnici, osim ako za to nismo dobili izričitu dozvolu naših korisnika. U slučaju da naše poslovanje ili poslovna jedinica budu reorganizirani ili prodani i našu imovinu ili značajan dio imovine prebacimo novome vlasniku, vaši osobni podaci mogu biti preneseni kupcu kako bi bio omogućen kontinuitet usluge.
 • Možemo podijeliti neke podatke neosobne prirode (podatke koji ne mogu dovesti do pojedinačne identifikacije naših korisnika) pružateljima usluga trećih strana, poslovnim partnerima od povjerenja ili znanstvenim istraživačima koji dobiju odgovarajuću dozvolu, kako bismo mogli bolje razumjeti koji vas oglasi ili usluge zanimaju, kako bismo poboljšali opću kvalitetu i učinkovitost naše usluge ili njihovih usluga te kako bismo pridonijeli akademskom istraživanju za koje vjerujemo da će dovesti do općenitog boljitka za cijelo društvo.

 22.KORISNIČKI NAČINI UPRAVLJANJA

 • Pristup, ispravci i brisanje: Za naše korisnike koji su kod nas izradili korisnički račun ili oglas, imate mogućnost pristupati, ispravljati ili brisati svoje osobne podatke tako što ćete nam se pismenim putem obratiti na sljedeću adresu: support@letgo.hr. Vi snosite odgovornost za točnost podataka koje pošaljete ili objavite na našoj mreži. {Ako je vaš korisnički račun izrađen posredstvom pružatelja usluge identiteta (npr. Facebook Connect), također možete onemogućiti ili promijeniti podatke o korisničkome računu tako što ćete ih promijeniti u postavkama koje nudi pružatelj usluge identiteta (npr. na Facebook.com)}.

 

 • Odabir trećih strana: Određene treće strane aktivne na našoj web stranici (npr. Google Adwords) vam pružaju mogućnost istupanja iz njihovog prikupljanja i uporabe podataka u svrhe oglašavanja temeljenog na vašim interesima. Možete posjetiti stranicu http://www.youronlinechoices.com ili http://www.networkadvertising.org kako biste saznali više o ovom običaju i kako biste iskoristili svoje pravo na odabir o prikupljanju i uporabi ove vrste podataka.

 

 

 • KolačićiVećina glavnih internetskih preglednika na stolnim računalima i mobilnim uređajima (npr. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) pružaju mogućnosti kontrole kojima možete ograničiti ili blokirati postavke kolačića na svojim sustavima. Imajte na umu da onemogućavanje kolačića u vašem internetskom pregledniku za bilo domene prvoga stupnja (stranice koje aktivno posjećujete) bilo domene trećega stupnja (tvrtke osim onih koje direktno posjećujete na mreži) u određenim slučajevima može dovesti do umanjenja funkcionalnosti.

 23. SIGURNOST

 • Svi podaci koje prikupljamo su zaštićeni razumnom razinom tehničkih sredstava i razumnom razinom sigurnosnih procedura kako bi bio spriječen neovlašten pristup podacima ili njihova uporaba. Naši suradnici, partneri od povjerenja i pružatelji usluga trećih strana su se obvezali upravljati podacima u skladu s našim zahtjevima o sigurnosti i privatnosti.

 24. PROMJENE OVIH PRAVILA

 • Ova Pravila privatnosti su posljednji put ažurirana u studenome 2015. godine. Možemo povremeno ažurirati ova Pravila, u kojem slučaju ćemo na naslovnoj stranici naših posjeda objaviti lako uočljivu obavijest u trajanju od 30 dana. Nastavkom korištenja našim uslugama nakon isteka toga razdoblja, naši korisnici potvrđuju svoje daljnje prihvaćanje bilo kakvih ažuriranja ovih Pravila privatnosti.

 

 25KONTAKT PODACI

         Pitanja o ovim pravilima možete uputiti na support@letgo.hr.