Kako ti možemo pomoći?

Site is offline. Click here for more info.

UVJETE I ODREDBE

UVJETI

 

Naziv natječaja: "Objavite oglas u Letgo i dobijte šansu osvojiti pametni telefon"

Organizator / Društvo: OLX B.V.

Adresa: Taurusavenue 105, 2132LS, Hoofddorp, Nizozemska

Trajanje: Od 10. rujan 2018. do 16. rujan 2018.

Područje: Republika Hrvatska

Dobitnici: 2 (dva) dobitnika i 2 (dva) zamjenska dobitnika za svakog dobitnika

Zamjenski dobitnici: Po svakom dobitniku nagrade, odabrati će se i dva zamjenska dobitnika. To znači da će za jednu nagradu biti 3 potencijalna dobitnika (jedan dobitnik i 2 zamjenska dobitnika). Dobitnik će elektroničkom poštom primiti obavijest da je osvojio nagradu i kojeg datuma, u koji sat i na kojoj adresi može podići nagradu. Dobitnik će imati 3 radnih dana za odgovor na elektroničku poštu kojim prihvaća nagradu. Ako dobitnik ne reagira u roku od 3 dana ili ne preuzme nagradu na određeni datum i u određeno vrijeme (nakon što je reagirao u roku od 3 dana), automatski će izgubiti nagradu, a prvi zamjenski dobitnik će putem elektroničke pošte primiti obavijest da je osvojio nagradu i kojeg datuma, u koji sat i na kojoj adresi prvi zamjenski dobitnik može podići nagradu. Prvi zamjenski dobitnik će imati 3 radnih dana za odgovor na elektroničku poštu kojim prihvaća nagradu. Ako prvi zamjenski dobitnik ne reagira u roku od 3 dana ili ne preuzme nagradu na određeni datum i u određeno vrijeme (nakon što je reagirao u roku od 3 dana), automatski će izgubiti nagradu, a drugi zamjenski dobitnik će putem elektroničke pošte primiti obavijest da je osvojio nagradu i kojeg datuma, u koji sat i na kojoj adresi drugi zamjenski dobitnik može podići nagradu. Drugi zamjenski dobitnik će imati 3 radnih dana za odgovor na elektroničku poštu kojim prihvaća nagradu. Ako drugi zamjenski dobitnik ne reagira u roku od 3 dana ili ne preuzme nagradu na određeni datum i u određeno vrijeme (nakon što reagira u roku od 3 dana), automatski će izgubiti nagradu. Ako na kraju nema dobitnika ili zamjenskog dobitnika koji je preuzeo nagradu, nagrada se neće dodijeliti i ostaje  društvu.

Nagrada: Samsung galaxy A8 Black 32GB

Sudjelovanje: Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju na način da  objavi oglas na Letgo platformi i tim oglasom će sudjelovati u natječaju. Svaki sudionik će moći objaviti više od jednog oglasa, ali će sudjelovati u natječaju samo s prvim oglasom. Oglas mora sadržavati barem jednu sliku, opis proizvoda i cijenu.

Sudjelovati u natječaju mogu samo osobe koje su prijavljene i koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Sudjelovati u natječaju mogu samo osobe koje nisu u ožujku 2018. godine osvojile nagradu u drugom natječaju organiziranom od strane društva.

Mogućnost dobitka: Ovisit će o broju sudionika.

Način odabira dobitnika i zamjenskih dobitnika: U skladu s pravilima ovog natječaja i primjenjivim propisima kojima se uređuje javno obećanje nagrade, dobitnici nagrada za svaki tjedan natječaja bit će oni sudionici koji objave oglase pod rednim brojevima 13.000 i 13.001. Ako u bude manje oglasa (jer je manje osoba oglašavalo) onda će brojanje započeti ponovno od br. 1, tj. ako je npr. samo 12.000 oglasa u prvom tjednu, oglasi će se brojati do rednog broja 12.000 te će se preostalih 1000 (do rednog broja 13.000) početi brojati od oglasa br. 1, tako da će dobitnici u tom slučaju biti oglasi pod rednim brojevima 1000 i 1001. Ako npr. postoji samo 10.000 oglasa, dobitnici nagrada će biti oglasi pod rednim brojevima 3000 i 3001.

Sukladno tome, pobjednici i zamjenski dobitnici će biti:

Prvi dobitnik: sudionik koji objavi oglas pod rednim brojem 13.000.

Prvi zamjenski dobitnik: sudionik koji objavi oglas pod rednim brojem 13.002.

Drugi zamjenski dobitnik: sudionik koji objavi oglas pod rednim brojem 13.003.

 

Drugi dobitnik: sudionik koji objavi oglas pod rednim brojem 13.001.

Prvi zamjenski dobitnik: sudionik koji objavi oglas pod rednim brojem 13.004.

Drugi zamjenski dobitnik: sudionik koji objavi oglas pod rednim brojem 13.005.

 

Napomena:

  • Dobitnik nagrade natječaja društva u ožujku 2018. godine ne može sudjelovati u drugim mogućim natječajima društva u ožujku 2018. godine.

 

  • Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila.

 

U skladu s Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; "GDPR") i nacionalnim provedbenim propisima, organizator će obrađivati podatke sudionika kao voditelj obrade, a u mjeri u kojoj su oni pruženi od strane sudionika prilikom instaliranja aplikacije (ime, prezime, e-mail adresa), a u odnosu na dobitnike nagrada i njihovu adresu; sve obrade se vrše u svrhu određivanja dobitnika natječaja, objave njegovih osobnih podataka na stranici www.contest.letgo.hr te njegovog naknadnog kontaktiranja u svrhu ispunjavanja uvjeta natječaja koje je postavio organizator.

 

Budući da je obrada podataka neophodna za utvrđivanje pobjednika natječaja i ispunjavanja obveza Organizatora proizašlih iz ovih Uvjeta, obrada može biti izvršena bez privole sudionika. Ako sudionik ne dostavi osobne podatke u opsegu koji je potreban za registraciju u aplikaciji, on ne može sudjelovati u natječaju.

Organizator će obrađivati osobne podatke sve dok se ne utvrde dobitnici natječaja, a nagrade se ne predaju, ali ne dulje od godinu dana nakon završetka natjecanja. Nakon utvrđivanja dobitnika natječaja, ili nakon isteka maksimalnog roka čuvanja, osobni podaci navedeni u prvoj rečenici ove odredbe (osim osobnih podataka pobjednika i podataka za koje je dana privola da se obrađuju u druge svrhe) će se obrisati. Organizator kao voditelj obrade može predati osobne podatke pobjednika određenoj agenciji, koja je izvršitelj obrade u svrhu kontaktiranja i organiziranja preuzimanja nagrade od strane dobitnika – dakle, radi ispunjenja ovih Uvjeta od strane organizatora.

Sudionik, kao ispitanik, ima sva prava iz GDPR-a i primjenjivih nacionalnih propisa. Prije svega, on ima pravo tražiti informacije od Organizatora o obradi njegovih osobnih podataka (vidi članak 15. GDPR-a). Organizator je dužan obavijestiti sudionika bez nepotrebnog kašnjenja barem o svrsi obrade, osobnim podacima ili kategorijama koje se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci ustupljeni te podatke o prirodi automatske obrade, ako se podaci koriste za odlučivanje o pravima sudionika. Za priopćavanje takvih informacija, Organizator ima pravo zahtijevati razumnu naknadu.

 

Sudionik, kao ispitanik, ima sva prava zajamčena GDPR-om i primjenjivim nacionalnim propisima. Prvenstveno, ima pravo zatražiti potvrdu koji od njegovih osobnih podataka se obrađuju od strane voditelja obrade, pravo tražiti ispravak / brisanje njegovih / njezinih netočnih, nepotpunih ili zastarjelih osobne podatke, pravo tražiti brisanje njegovih osobnih podataka, ako je svrha obrade dovršena, kao i druga prava iz članaka 16.-22. GDPR-a i nacionalnih primjenjivih propisa, uključujući pravo na podnošenje prigovora.

Za sva dodatna pitanja o vezi zaštite podataka, sudionici se mogu obratiti na: support@letgo.com